DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 20.07.2020 08:50:06 

Stránku posunete kolečkem myši. Zvětšíte jí dvojklikem kláves  Ctrl +  nebo zmenšíte jí dojklikem kláves  Ctrl -


 

                                                    

 
Soud s komunistickým bachařem - exposlancem "SNB-JUDr."Josefem Vondruškou se koná u Okresního soudu v Liberci, č.j.  4 T 238 / 2008 dne :
 
Čtvrtek 9. září  2010 - jednání zrušeno z jeho advokátem, který měl údajně na starosti náhle jiné jednání.
Pátek 19. listop.2010 - od 8:30 hodin po celé dopoledne (výslech účastníků, znalců, čtení spisu)
Pátek 21. ledna 2011 - od 8:30 hodin po celé dopoledne (výslechy svědků)
Středa 13. dubna 2011 - od 08:30 po celé dopoledne (výslechy svědků, znalce, možný rozsudek)
Čtvrtek 28. dubna 2011 - od 08:30 do cca 11hod. (závěrečné řeči, porada senátu a rozsudek)
2012 - odvolací Krajský soud Hradec Králové v neveř. zasedání vrátil věc Okr. soudu k dopracování
2012 - Nejvyšší soud rozhodl kladně o stížnosti ministra spravedlnosti proti odvolání okresních soudců
Středa 9. ledna 2013 - od 8:30 nové jednání OS Liberec v obživnuté věci 
Pátek 22. března 2013 - od 8:30 jednání OS Liberec, výslech dalších svědků

 

Dne 18.10.2013 byl obžalovaný Josef Vondruška Okresním soudem v Liberci od obžaloby osvobozen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal.

/www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/soud-zprostil-obzaloby-exposlance-kscm-vondrusku-obvineneho-z-tyrani-veznu--1270310

 

web Libereckého soudu a mapa: 

portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=156&o=146&kat=5382&d=313137

Obžalován je státním zástupcem ze zneužití pravomoci bitím a šikanováním vězňů v roce 1981. Zdaleka však není jediným hříšníkem a ani ne tím nejhorším. Je však první, kterým zde spravedlnost začíná nepromlčené skutky řešit.

 

kontakt  osvot(z)seznam.cz ,  editor webu Jan Marek


 

Rozsudek z 28. dubna 2011

 

Obžalovaný Josef Vondruška se zprošťuje obžaloby. Žalované skutky zneužití pravomoci bitím a týráním vězně Wolfa se obžalobě nepodařilo bez pochybností dokázat. Poškozený vlivem posttraumatického stresového syndromu po katastrofické životní události neposkytl soudu dostatečně silnou výpověď, u dalších svědků se po 30 letech nacházely rozpory. Souhrn nepřímých důkazů, ač jich bylo mnoho, údajně netvořil ucelený řetězec nahrazující chybějící důkaz přímý a nepřipouštějící jiný výklad, jak požaduje Trestní řád. V takovém případě nebylo možno rozhodnout jinak.

 

Obžalovaný měl podle obžaloby jako vychovatel v Minkovické věznici na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let bít a šikanovat vězně Jiřího Wolfa.

Soudce Pavel Pachner právě zprostil bývalého poslance za KSČM Josefa Vondrušku obžaloby. Přibližně dvacítka odpůrců jeho i celého komunistického režimu zůstává jako opařená. Po chvíli se většina z nich zvedá a odchází. "Tohle nebudeme poslouchat!" křičí jeden z nich. .

Poté již je ale klid a soudce vysvětluje své rozhodnutí. "Nebylo prokázáno, že by se skutky popsané v obžalobě skutečně staly," říká. Podle něj měl k dispozici pouze jeden přímý důkaz. "Tím je výpověď poškozeného Jiřího Wolfa. Ale ta výpověď je v rozporu s předchozími. Skutek popisuje jednou tak a podruhé jinak. Nemůžeme poté hodnotit, jak se ten skutek stal a zda se vůbec stal," obšírně pokračuje soudce.

V obžalobě vidí i mnohé další rozpory. Dva skutky musel úplně vypustit, protože se staly jindy, než bylo v obžalobě. Wolf podle své výpovědi neměl ve výkonu trestu k dispozici psací potřeby, přitom existují záznamy, které psal přímo ve věznici.

Zmocněnec poškozeného, Stanislav Mareš, s rozsudkem nesouhlasil. "Skutečně jsem neočekával, že soudce postaví své odůvodnění rozsudku na lékařské dokumentaci vypracované za komunistického režimu, kdy byla hlavním cílem dehonestace člověka," prohlásil po skončení líčení. "Dokonce využil i toho, že pan Wolf je spisovatel a tak si musí zákonitě vymýšlet," divil se.

Sám obžalovaný Vondruška je s rozsudkem spokojen. "Spravedlnost snad konečně zvítězila. Jinak už by to s naším státem bylo špatné," řekl. Jiřího Wolfa i nadále považuje za fabulátora a proces za politický. "Ostatně to přiznal i pan Wolf," dodal.

Kauza ale nekončí, státní zástupce se proti rozsudku okamžitě odvolal. Líčení by tak měl opět zahájit Krajský soud v Liberci.

(výběr z článku: Luboš Vrabec,  Liberecký deník  28.04.2011

http://www.denik.cz/z_domova/exposlanec-vondruska-dle-vyroku-soudu-vezne-nebil.html


 

 

komentáře k rozsudku v médiích:

 

Vondruška je nevinný. Byl zločinný komunismus bez zločinců?   -   Hosp. noviny

článek zde :  Petr Honzejk  Domaci.iHNed.cz 28.4.2011

http://hn.ihned.cz/cesko/c1-51710260-honzejk-vondruska-je-nevinny-byl-zlocinny-komunismus-bez-zlocincu

 

Svině komunistická, řekl o sobě sám Vondruška   -   Aktuálně.cz

článek zde :  Jan Urban  blogAktuálně 28.4.2011

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=12966

 

článek Hanba a čest   -   Lidové noviny

článek zde :  Petr Kamberský  Lidové noviny 29.4.2011

http://www.lidovky.cz/kambersky-hanba-a-cest-0ut-/ln_nazory.asp?c=A110429_072035_ln_nazory_mc

 

Vykonstruovaná bublina splaskla   -   Haló Noviny

článek zde :  (cik)  Haló noviny 29. 4. 2011

http://www.halonoviny.cz/articles/view/219949

 

 

 

Předběžné stanovisko právní a dokumentační komise o. s. VOT Liberec :

Stanovisko právní komise o.s. Výbor na odhalování teroru KSČ v lágrech, Liberec. Z analýzy odůvodnění rozsudku soudu se zdá, že soud nejspíše rozhodl v souladu se zákonem, neboť v případě pochybností o vině, v případě důkazní nouze obžaloby a v případě zásadně pozměněné výpovědi poškozeného nelze obžalovaného odsoudit, což odpovídá právní klauzuli In dubio pro reo - V pochybnostech ve prospěch obžalovaného. Samozřejmě, že jsme všichni usilovali o spravedlivé potrestání zneužití pravomoci, bohužel však k tomu nebyly žádné přímé důkazy. Pokud uvádíme žádné, jsou tím myšleny žádné. Bylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Šlo o tvrzení proti tvrzení. A dále šlo o nepřímé důkazy vyjádřením od jiných osob avšak z jiného období. Soud je jako nepřímé svědky bohužel nepřipustil. Zda právem nebo neprávem, nelze jednoznačně tvrdit. Nechť to posoudí odvolací soud.

VOT o.s. zaznamenalo, že soudce zamítl několik návrhů na předvolání svědků poškozeného, avšak totéž zaznamenalo u několika návrhů obžalovaného k vyslechnutí různých dozorců zhruba ve stejném rozsahu.

Je spravedlivé říci, že pochybovat o podjatosti polistopadového soudce, je v současné době nedůvodné. K podjatosti zatím není žádný relevantní podklad. O případné politické podjatosti nebo nepodjatosti přísedících soudců může vypovědět pravdu pouze zveřejnění zákonného údaje o tom, zda byli nebo jsou členy KSČ, v jejímž jménu dozorce Vondruška své delikty na vícero vězních páchal. O negativní odpovědnosti ÚDV Policie ČR nebo státního zástupce za neúspěch žaloby u soudu zatím nevypovídají žádné kvalitativní podklady. Ze spisového materiálu lze dovodit, že pro usvědčení obviněného důkazy obstarávali. Zda dostatečně, možná nyní napoví krajský odvolací soud. Vycházeli ze situace nejspíše dosti obtížného hledání a zajišťování důkazů starých 30 let. Těch je k dispozici velmi málo. Skutky násilí byly podle politických vězňů páchány na kobkách - na samotkách, tedy beze svědků a mimo kamery, jak jinak, to je pro tehdejší moc pochopitelné. Seznam vězňů z té doby není dnes k dispozici.

Pokud někteří pozorovatelé prohlásili bez znalosti spisu, že ta či ona strana byla poškozována neobjektivním soudem, není nic jednoduššího, než požádat nás nebo účastníky řízení o seznámení se spisem a s důkazy. Ani za rok a čtvrt od rozsudku tak nikdo neučinil.

Fanatický komunistický bachař by samozřejmě měl být postižen nejlépe mnoha lety kriminálu za udržování totalitní diktatury tyranizující a zabíjející nevinné občany. Zákony však tento zločin neznají. A poslanci se o jejich spravedlivou změnu nesnaží. Voliči je k tomu také příliš nenutí. 

To, že poškozený neměl jednoznačnou podporu politických vězňů z KPV souvisí patrně s tím, že už dříve popisoval v médiích jejich činnost sobě vlastním, poněkud radikálním jazykem. Trochu nešťastně se tak stal, aniž by chtěl, hlavním argumentem a hlavní oporou poslance Grebeníčka a jeho KSČM při snaze zamítnout ve sněmovně Zákon o 3. odboji. Zda se jednalo o taktickou chybu si uváží každý sám. To, že by skutky pachatelů rudého teroru v lágrech i mimo ně měly posuzovat speciální soudy, jak se oznámil v médiích jediný člen za KPV p. Šedivý, je ke zvážení naší justice a vlády jen pozvolna se vypořádávající s minulostí. 

Protože skuty fyzického násilí na vězních se děly v menšinovém poměru ke skutkům otrockého vykořisťování ze strany otrokářské manufaktury Jablonecká bižuterie n.p., později Brusírny kamene n.p., později PRECIOSA n.p. a tedy ke skutkům rozsáhlého pracovního a psychického teroru zavedeného sovětskými poradci pracujícími na ústředí Vězeňské správy, je otázkou, kdy se Policie ČR a oběti tohoto teroru zaměří na tyto mnohem rozsáhlejší skutky porušující nejzákladnější lidská práva systémově zavedením sovětského systému ke zlomení opozice. Důkazů, svědků a podkladů k tomu se nabízí dost.

Kdy bude objasněna např. bestiální vražda politického vězně Františka Boučka Vondruškovými kolegy v lágru Minkovice?

 

      

 

 

Jak zjistit podle čísla jednacího příští termín jednání nějakého soudu?

jdi na:  www.justice.cz   a klikni na  

a dostaneš se na :   http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp

vyplnit KS: Ústí

OS: Liberec
čj:  4  T  238  2008  (každý údaj do samost. okénka) a klepni na zelenou šipku.
A dostaneš poslední Informace o jednání.
 
Případně klikni rovnou na tento link :  

Zde jsou zkopírované :

Datum

Čas

Místnost

Řešitel

Účastníci

Neveřejné zasedání

Bylo zrušeno

21.1.2011

08:30

přízemí č.1

Mgr.

Pachner Pavel

JUDr.

Josef Vondruška

 

0

0

Údaje platné k: 

12.1.2011


 

 

 


 

Jak zjistit podle čísla jednacího celý průběh jakéhokoliv soudního řízení podle jednotlivých událostí?

 

 jdi na:  www.justice.cz   a klikni na  

dostaneš se na :   http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp

vyplnit typ soudu KS: Ústí

OS: Liberec

čj:  4  T  238  2008  (každý údaj do samost. okénka) a klepni na zelenou šipku.

A dostaneš kompletní Informace o průběhu řízení. 

Případně klikni rovnou na tento link :  

Informace o jednání > Krajský soud Ústí nad Labem > Okresní soud Liberec 4 T 238 / 2008

 

Zde jsou pak zkopírované jako události číslo 1 až 8 :

 

     Průběh soudního řízení dle událostí :    

 

     Podrobný rozpis výše uvedených událostí č. 1 - 8 :

        1.

Zahájení řízení

12.11.2008

 

Bylo zahájeno soudní řízení

Předmět řízení : Trestní věc

Předcházející věc : 0 ZT 1667 / 2007

 

        2.

Podán opravný prostředek

10.12.2008

 

Byl podán opravný prostředek ve věci

Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení

Datum podání opravného prostředku na poště : 10.12.2008

Datum předložení II. stupni : 05.01.2008

Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí zrušeno

Datum vyřízení : 15.01.2009

Datum vyřízení nadřízeným soudem : 15.01.2009

Rozhodnutí proti : vyloučení soudce z vykonávání úkonů trest. řízení

Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 03.12.2008

Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení

 

        3.

Odeslání spisu

05.01.2009

 

Spis byl odeslán

Datum odeslání : 05.01.2009

Odesláno komu : ČR - Krajský soud Ústí n.L. - pobočka Liberec

Účel odeslání : stížnost OSZ

Datum vrácení : 26.01.2009

 

        4.

Vyřízení opravného prostředku

15.01.2009

 

Opravný prostředek byl vyřízen

Druh opravného prostředku : Stížnost proti usnesení

Datum podání opravného prostředku na poště : 10.12.2008

Datum předložení II. stupni : 05.01.2008

Výsledek opravného prostředku : Rozhodnutí zrušeno

Datum vyřízení : 15.01.2009

Datum vyřízení nadřízeným soudem : 15.01.2009

Rozhodnutí proti : vyloučení soudce z vykonávání úkonů trest. řízení

Opravný prostředek podán proti rozhodnutí ze dne : 03.12.2008

Opravný prostředek podán proti – druh rozhodnutí : Usnesení

 

        5.

Vrácení spisu

26.01.2009

 

Spis byl vrácen na soud

Datum vrácení : 26.01.2009

Datum odeslání : 05.01.2009

Odesláno komu : ČR - Krajský soud Ústí n.L. - pobočka Liberec

Účel odeslání : stížnost OSZ

 

        6.

Nařízení jednání

29.09.2010

 

Bylo nařízeno jednání ve věci

Jednací síň : první poschodí č.16

Začátek jednání : 29.09.2010 08:30

Datum zápisu výsledku : 29.09.2010

Výsledek : Jednání bylo odročeno na jiný den/na neurčito

Jednání zrušeno : Ne

(pozn.webu: advokát obžalovaného neměl kvůli jiné cause náhle čas, asi měl v Česku "ještě důležitější" případ, vyvolal tak dojem, že si to jen vymyslel kvůli protahování, a je úvaha jednoho z poškozených, že by se pravdivost jeho zdůvodnění měla úředně prošetřit podáním oznámení)

 

        7.

Nařízení jednání

19.11.2010 pátek

 

Bylo nařízeno jednání ve věci

Jednací síň : přízemí č.1

Začátek jednání : 19.11.2010 08:30, probíhá celé dopoledne

Proběhly výslechy obžalovaného Vondrušky, poškozeného Wolfa, znalců a čtení spisu.

 

        8.

Nařízení jednání

21.01.2011 pátek

 

Bylo nařízeno jednání ve věci

Jednací síň : přízemí č.1

Začátek jednání : 21.01.2011 08:30, probíhá celé dopoledne

Proběhnou výslechy svědků Beka, Gruntoráda, Tinka, Cibulky, Miadika, Kosteleckého (dozorový prokurátor lágru), výslech znalce Goldmanna.

Pro nekázeň osob z veřejnosti bude posílena justiční stráž a připraveno opatření na vyklizení soudní síně.

Podle soudce lze také na základě některých článků na internetu očekávat fyzické napadení účastníků nebo svědků.

Veřejnost je žádána o zachování klidu, aby nedošlo k vykázání osob a k jednání soudu nadále už bez občanů. To si jistě nikdo nepřeje. Účastníci hodlají uplatňovat protesty a návrhy pouze právními cestami. Není třeba předem kritizovat soudce, nikdo dosud neví, jak bude znít rozsudek. Podle studia materiálů byl soud někdy příznivější k jedné straně a podruhé zase k opačné straně. Nelze tedy činit předčasné závěry o podjatosti. Je možné, že soudce oběti bachařské zvůle příjemně překvapí. 

 

 

     9.

Nařízení jednání

13.04.2011 středa

výslech svědků Miadika a Cibulky

 

     10.

Nařízení jednání

28.04.2011 čtvrtek

závěrečné řeči účastníků a rozsudek

 

 

 


 
Obžalovaný:
JUDr. Josef Vondruška (*12. února 1948, Litoměřice) je český komunistický (KSČM) politik a poslanec a bývalý kontroverzní vězeňský dozorce.
 
 
Vondruška po studiu základní školy nastoupil jako dělník do Severočeských chemických závodů Lovosice. Po základní vojenské službě pracoval v jablonecké Preciose. V roce 1972 nastoupil jako vězeňský dozorce do věznice v Minkovicích, kde pracoval až do roku 1990. V roce 1975 si dodělal ve večerní škole maturitu a o dva roky později dokončil dálkové studium nástavby. V roce 1988 vystudoval Vysokou školu SNB v Praze - fakultu Veřejné bezpečnosti a získal zde titul JUDr. Zkoušky byly údajně i z komunistického učení marxismu-leninismu.
 
Ve věznici v Minkovicích si své tresty odpykávali mnozí političtí vězni, jako například Petr Cibulka, či Vladimír Hučín. Mnoho z nich říká, že je Vondruška nepřiměřeně agresivně trestal. Vladimír Hučín byl například potrestán za to, že nosil místo tkaniček v botách gumičku, dvacetidenní samovazbou. Také říká že mu Vondruška dával rány hranou obušku přímo na solar. Hučín také tvrdí, že byl Vondruška zvláště zaměřen na politické vězně a na obyčejné kriminálníky agresivní nebyl. Ve spise dalšího politického vězně, Jiřího Gruntoráda stojí „Pracoval špatně a nevyužíval řádně pracovní dobu. V 03.00 hod. jsme jej přistihli, jak spí na pracovním stole“. Za to dostal Gruntorád od Vondrušky trest dvacetidenní izolace. Vondruška sice dnes tvrdí, že jeho chování bylo přiměřené a že ctil tehdejší zákony, ale liberecký státní zástupce jej obžaloval v listopadu 2008 ze zneužívání pravomoci veřejného činitele.[1]
 
Po sametové revoluci byla věznice v Minkovicích zrušena a Vondruška se vrátil k práci zámečníka v Preciose. Začal používat titul JUDr., ale ve svém životopise se o studiu práv nezmiňuje. Byl však na VŠ SNB. Poté se zapojil do politiky. V roce 1992 byl zvolen jako poslanec Federálního shromáždění ČSFR. Později pracoval v soukromém sektoru. V prosinci 2005 nastoupil na uvolněné místo komunistického poslance. Ve volbách 2006 do Poslanecké sněmovny byl opět zvolen do sněmovny především díky preferenčním hlasům.
 
------
 
Liberecký státní zástupce obžaloval komunistického poslance a bývalého vězeňského dozorce Josefa Vondrušku ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Informoval o tom server lidovky.cz. Vondruška podle obžaloby na začátku 80. let bil ve věznici v Minkovicích u Liberce politického vězně Jiřího Wolfa. Komunistickému poslanci hrozí trest tři až deset let vězení. Poslanecká sněmovna vydala loni v září Vondrušku k trestnímu stíhání. Poslanec svou vinu popřel a Wolfovu výpověď označil za lživou.
"Ve středu byla podána obžaloba," řekl Lidovým novinám (LN) liberecký státní zástupce Miroslav Mareš. Podle policie i státního zastupitelství totiž Vondruška způsobil svým jednáním "zvlášť závažný následek", píše server. Vondruška LN řekl, že se do pravomocného rozhodnutí soudu se k případu nebude vyjadřovat.
Liberecký okresní soud už podle informací LN obžalobu převzal a Vondruškův případ dostal na starost soudce Pavel Pachner.
Podle vyšetřovacího spisu Vondruška například Wolfa bezdůvodně udeřil rukou do obličeje. Wolf upadl, dozorce mu dal ránu do hrudníku a bil ho obuškem.
 
ČTK-České noviny 13.11.2008
 
 

 
 
 
kontakt  osvot(z)seznam.cz ,  editor webu Jan Marek
 

 

(pozn. Word - Vložit - Hypertext odkaz - Text - Adresa   nebo   wbs - vybrat link - funkce Odkaz – Url vložit – Cíl rámec (tzn nová karta) – Název (cokoli))